patilswapnilvस्वप्नांचे ही ओझे होते…

म्हणूनच म्हणतो मित्रानो कधी-कधी स्वप्नांचे ही ओझे होते… रात्रीचा दिवस केला, प्रयत्नांची केली पराकाष्ठा. तरी नाही पूर्ण झाली मनीची इच्छा सारे काही संपले आता असे मनाला ठाम वाटते म्हणूनच म्हणते मित्रानो कधी-कधी स्वप्नांचे ही ओझे होते… वेड्या मनाला सवय आहे स्वप्नांच्या मागे धावण्याची काळा बरोबर मागे राहण्याऱ्या अपुऱ्या स्वप्नांच्या यातनांची आपलेच मन आता आपले शत्रू वाटू लागते म्हणूनच म्हणते मित्रानो कधी-कधी स्वप्नांचे ही ओझे होते… जेव्हा जातात सत्याच्या प्रकाशात सारी स्वप्ने विरून तेव्हा येई जवळी ...(Read More)

आयुष्य खुप सुन्दर आहे.

पाहताक्षणी एखादी व्यक्ति आवडणं हे ‘आकर्षण’ असतं. परत पहावसं वाटणं हा ’मोह’ असतो. त्या व्यक्तिच्या जवळून जाण्याची इच्छा असणं ही ’ओढ’ असते. त्या व्यक्तिला जवळून जाणणं हा ‘अनुभव’ असतो. आणि त्या व्यक्तिला तिच्या गुणदोषांसह स्विकारणं हेच खरं “प्रेम” असतं… नात्याची सुंदरता एकमेकांच्या चुका स्वीकारण्यात आहे. कारण एकही दोष नसलेल्या माणसाचा शोध घेत बसलात… तर आयुष्यभर एकटे राहाल… विश्वास उडाला की आशा संपते… आणि काळजी घेण सोडल की प्रेम. म्हणुन, विश्वास ठेवा, आणि काळजी घ्या. आयुष्य ...(Read More)

My Dad

Sometimes poeple ask what's my father like; So I tried, to explain what he is like. :-)

Why such kind of name?

Wouldn’t it be awesome if we could fork people’s lives and build our lives upon it! Nature does it, software developers do it, so why wouldn’t you do it too?

Hello World!

I have tried writing regularly many times and failed. But haven’t given up yet; This is a fresh start. Last night I got a sudden urge to write. the similar kind of feeling when one is in the zone may be like Sheldon Cooper 😛 I did not want to put in time on building a blog, and loose that feeling, also I haven’t been using the WordPress.com platform since long; Obviously with the build it yourself ...(Read More)